Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Σπάτων-Αρτέμιδας & 4ου Σημείου Διαβατηρίων, της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 28-9-2022 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Σπάτων-Αρτέμιδας & 4ου Σημείου Διαβατηρίων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής, που να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 769 τ.μ., ήτοι χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 615 τ.μ., δηλαδή γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 555 τ.μ. περίπου, αποθηκευτικούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 60 τ.μ. περίπου (οι οποίοι μπορεί να είναι και υπόγειοι), καθώς και στεγασμένους ή μη χώρους στάθμευσης, οι οποίοι να είναι ασφαλείς, εφτά (7) τουλάχιστον αυτοκινήτων και οκτώ (8) μοτοσικλετών, όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στο από 1-4-2020 κτιριολογικό πρόγραμμα της Δ.Τ.Υ. του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

 

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο