Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης Αττικής και του Τμήματος Διαχείρισης Παράνομης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης Αττικής και του Τμήματος Διαχείρισης Παράνομης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
Ψ8Μ2Η-Θ21 Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. & Τ.Α. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤ. κ.α..pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο