Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Μεταμόρφωσης Αττικής.

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Μεταμόρφωσης Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
Β ΕΠΑΝΑΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ.&Τ.Α.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο