Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. & Τ.Α. Πεύκης-Λυκόβρυσης Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29-3-2023 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Πεύκης-Λυκόβρυσης Αττικής, που να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 547,65 τ.μ., δηλαδή γραφειακοί χώροι μικτής επιφάνειας 477,65 τ.μ. περίπου, αποθηκευτικοί χώροι μικτής επιφάνειας 70,00 τ.μ. περίπου (οι οποίοι μπορεί να είναι και υπόγειοι), καθώς και στεγασμένοι και ασφαλείς χώροι στάθμευσης οκτώ (8) τουλάχιστον αυτοκινήτων. Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών, όπως οι αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο από 8-4-2022 κτιριολογικό πρόγραμμα της Δ.Τ.Υ. του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο