Διακήρυξη β’ επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής, διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 5-6-2020 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για  τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής   Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο