Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύσσει τη διενέργεια Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αριθμό 35508 ΕΞΕ 2023/11-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΘ5Η-12Ν) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη της επαναληπτικής δημοπρασίας

Επισυνάπτεται η αρχική διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο