Διακήρυξη Β’ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Aρκαδίας

Την 17/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15π.μ., θα διεξαχθεί, στην Τρίπολη και στα γραφεία της
Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας, η Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου
για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Aρκαδίας.

Επισυνάπτεται το κείμενο της διακήρυξης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο