Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων και της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο