Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας Λιμεναρχείου Καρύστου

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ. 75863 ΕΞΕ 2021/04-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΞ6ΧΗ-4ΥΑ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Καρύστου.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο