Διακήρυξη Β΄επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διακηρύττει ότι την 28-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης,  Β΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση  του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο