Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 22787/09-03-23 (ΑΔΑ: Ψ656Η-ΝΟΛ) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο