Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημ/σίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δ/νσης Β. Αιγαίου, της Αστυνομίας Λέσβου & των υφισταμένων Υπηρεσιών έδρας

Διακήρυξη Β΄επαν/κής δημ/σίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Περ/κής Αστυνομικής Δ/νσης Β. Αιγαίου, της Δ/νσης Αστυνομίας Λέσβου & των υφισταμένων Υπηρεσιών έδρας.

Σχετικά αντικείμενα:
ΔΙΑΚ. Β. ΕΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΡ.-8Hq3gt0u.pdf

ID: 10031
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο