Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου Πειραιά

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η από 28-03-2024 εγκεκριμένη αρχική διακήρυξη (ΑΔΑ:6Λ0ΑΗ-Ε9Μ) για τη στέγαση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου Πειραιά.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο