Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας τις 06-04-2023 και κατάθεσης ελλιπούς φακέλου από έναν συμμετέχοντα κατά την Α΄ επαναληπτική δημοπρασία στις 27-04-2023, τη διενέργεια Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου προς στέγαση του Α.Τ. Δεσκάτης Γρεβενών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο