Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσωπικού των Ναυτικών Υπηρεσιών στη Ν. Λέσβο

Η Προϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 26-09-2023 αρχικής μας διακήρυξης (ΑΔΑ:9ΕΘΕΗ-Ο8Ε), επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση των Ναυτικών Υπηρεσιών στη Ν. Λέσβο.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο