Διακήρυξη του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής»

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των χώρων στο ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής».

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Επισυνάπτεται η περίληψη 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο