Διακήρυξη της Α’ εξ αναβολής επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 30-07-2018 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:6Γ1ΤΗ-ΜΝΟ) για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο