ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας της ΠΕ.ΠΥ.Δ.Στ. Ελλάδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ έως 13:00 μ.μ στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας (Μεσσαπίων 10 Χαλκίδα, τηλ. 2221353300).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο