ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 21 Μαΐου του έτους 2018, με ώρα κατάθεσης των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 11:30 π.μ., στα γραφεία της Κτηματική Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Κ.Υ.Θ.), Αγίας Σοφίας 52, 4ος όροφος, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 39285/8.5.2018 (ΑΔΑ: 6Κ9ΗΗ-Ρ0Ρ) Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΘ 2018

ID: 5519
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο