ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΥΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 13 ΤΟΥ Ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α΄285) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1636) ΚΑΙ ΔΔΠ0008470/0514Β΄/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970) ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΑ ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ Β΄2042) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΥΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΩΕΖΟΗ-0ΟΕ

ID: 7000
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο