Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) – Βελβίτσι Δήμου Πατρέων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 21-01-2021 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΞΚ1Η-ΠΞΦ). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:00 π.μ. έως 9:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την διακήρυξη από την υπηρεσία μας (Γούναρη 11 Α , 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο