Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αδρανών Υλικών

Πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση συνολικής ποσότητας δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα κυβικών μέτρων (14.510,00 m3) αδρανών υλικών (αμμοχάλικο) που βρίσκονται στην περιοχή του Μέγδοβα ποταμού εδαφικής περιφέρειας Δήμου Αγράφων (Α.Δ.Α:6ΝΛ8Η-3ΩΚ)

          Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 25/5/2022 ημέρα Τετάρτη και από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας                                                                (Ταχ. Δ/νση: Γ.Κονδύλη & Αθ. Κυριαζή,  Τ.Κ.: 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ).

             Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο