Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αδρανών Υλικών

Πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση συνολικής ποσότητας εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε κυβικών μέτρων (9.465,00 m3) αδρανών υλικών (αμμοχάλικο) που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου, Ποταμιάς, Προυσού εδαφικής περιφέρειας Δήμου Καρπενησίου (Α.Δ.Α:Ψ7Κ2Η-ΜΑΛ).

            Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 26/5/2022 ημέρα Πέμπτη και από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας

(Ταχ. Δ/νση: Γ.Κονδύλη & Αθ. Κυριαζή,Τ.Κ.: 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο