Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών κτημάτων Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών στην περιοχή Ασπροκκλησιάς

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών α.ν. 2636/1940 διακηρύσσει ότι εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης, τετραετούς διάρκειας, η οποία θα διεξαχθεί την 06/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 πμ έως 12:00 μμ ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, Ιουστινιανού 1 στον 1ο όροφο, και σε περίπτωση που αυτή καταλήξει άγονη θα επαναληφθεί την 13/03/2024 ήμερα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, τα κατωτέρω και με τους κατωτέρω όρους ακίνητα στην κτηματική περιοχή, τα κατωτέρω και με τους κατωτέρω όρους, ακίνητα στην κτηματική περιοχή της ΤΚ Ασπροκκλησιάς της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο