Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικών κτημάτων Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών περιοχής Ασπροκκλησιάς

Η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών α.ν. 2636/1940 διακηρύττει ότι:
Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης, τετραετούς διάρκειας, η οποία θα διεξαχθεί την 08-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00 πμ έως 12:00 μμ ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, Ιουστινιανού 1 στον 1ο όροφο, και σε περίπτωση που αυτή καταλήξει άγονη θα επαναληφθεί την 15-09-2023 ήμερα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, αγροτικά ακίνητα Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών στην κτηματική περιοχή της ΤΚ Ασπροκκλησιάς της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο