ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία , σύμφωνα με τις διατάξεις των  Ν.  3130/2003 ( ΦΕΚ  76/ΤΑ ) και   4024/2011 ( Φ.Ε.Κ  226 Α/27-10-2011) για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Το Σπίτι του Παιδιού» της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Πατρών

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8-10-2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. στο κτίριο των Γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α  26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο