Διακήρυξη μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος έκτακτης καρπώσεως ιστάμενων δένδρων πλατάνου σε δημόσιες εκτάσεις ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμπάκας στα πλαίσια περιορισμού εξάπλωσης της ασθένειας μεταχρωματικού έλκους

Η Προΐσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλωνδιακηρύσσει όττι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η μίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος κάρπωσης ενδεικτικής ποσότητας 382,37 κ.μ. ή 587,36 χ.κ.μ. ξυλώδους όγκου πλατάνου (ξυλεία θρυμματισμού), σε δημόσιες εκτάσεις ευθυύνης του Δασαρχείου Καλαμπάκας στα πλαίσια του περιορισμού εξάπλωσης της ασθένειας μεταχρωματικού έλκους εντός της Π.Ε. Τρικάλων.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η-07-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.- 12:00μ.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων (3ος όροφος, Μιαούλη 8, Τρίκαλα τηλ.2431353100)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο