ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί  μειοδοτική  δημοπρασία,  για  τη  μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος  Αδειών  ∆ιαμονής  Ν.  Ηλείας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  16 Ιανουαρίου 2019,  ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ στην Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας (∆ιοικητήριο).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο