Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ναυτικού Σταθμού Κω (ΝΑΣΚΩ) στη νήσο ΚΩ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Ναυτικού Σταθμού Κω (ΝΑΣΚΩ) στη νήσο ΚΩ.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο