Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της ΔΟΥ Καρπενησίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Καρπενησίου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 08.07.2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 13:00 στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας (δ/νση: Γ.Κονδύλη & Αθ. Κυριαζή, 36100-Καρπενήσι).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο