ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π. ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α) και 4024/2011(Φ.Ε.Κ.226 Α/27-10-2011) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24 /10/2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ στο Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας (Διοικητήριο).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ (Τ.Α.Π.) ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο