Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο