ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.  3130/2003 ( ΦΕΚ  76/ΤΑ ) όπως έχει τροποποιηθεί  για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Το Σπίτι του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29/1/2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 π.μ. έως 09.30π.μ. στο κτίριο των Γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο