Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Πάργας.

Σχετικά αντικείμενα:
Κτιριολογικό ΑΤ Πάργας με Τεχν Προδιαγραφές.PDF
6ΕΤ6Η-ΜΘΠ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο