Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α.Τ. Καναλλακίου.

Σχετικά αντικείμενα:
Κτιριολογικό ΑΤ Καναλλακίου.PDF
Ψ9ΗΤΗ-0ΔΙ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο