Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη  Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 1. Τμήμα Αδειών Διαμονής & 2. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Θεσπρωτίας

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο