ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των  Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση των Αυτοτελών γραφείων α) Επιμελητών Ανηλίκων και β) Κοινωνικής Αρωγής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25/02/2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09.00πμ έως 09.30πμ στο κτίριο των Γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α,  26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο