Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Πρέβεζας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Πρέβεζας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο