Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Πρέβεζας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε. Πρέβεζας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σχετικά αντικείμενα:
Ρ4ΜΨΗ-ΩΙΞ.pdf
Κτιριολογικό Υπηρεσία Επιτρόπου Πρέβεζας.PDF

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο