ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Π.Υ. ΑΙΓΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των  Ν.  3130/2003 ( ΦΕΚ  76/ΤΑ ),  όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/4/2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09.00π.μ. έως 09.30π.μ. στο κτίριο των Γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο