Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ΔΥΕΕ Ν. Πρέβεζας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ΔΥΕΕ Ν. Πρέβεζας

Σχετικά αντικείμενα:
Κτιριολογικό ΔΥΕΕ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ.PDF
6Ρ1ΠΗ-295.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο