Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση μιας αίθουσας της Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α’ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου μιας αίθουσας της Yπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο