ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Περίληψη διακήρυξης Γ’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και Αδειών Διαμονής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. Διεξαγωγή δημοπρασίας 17/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ στα Γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας (Ουάσιγκτον 36, 3ος όροφος) στην Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας 2713 611 106.

Σχετικά αντικείμενα:
ΨΒΞΧΗ-ΙΚΞ
ΨΥΡΕΗ-Μ20

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο