Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ Α.Δ.Π..Δ.Ε. & Ι..

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 03-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00ΠΜ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο