Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των : α) Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών & β) Α’ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 31.30/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των : α) Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών & β) Α’ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο