Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθ/σης Εργασίας στο Ν. Χανίων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο Ν. Χανίων.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη
Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο