ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-11-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ. π.μ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο