Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Οκτωβείου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15, στον 6ο όροφο, στον Πειραιά.

Σχετικά αντικείμενα:
91ΑΕΗ-ΔΝ5.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ_ΓΡΑΦΕΙΟ_ΑΙΓΙΝΑΣ_ΜΑΙ23_ΤΕΛΙΚΟΣ_l.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο