Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κ. Μακεδονίας και του τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ημαθίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση 1) του τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας και 2) του τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ημαθίας της Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας – Θράκης.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο