Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Διοίκησης Ν. Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003, (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Διοίκησης Ν. Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο